Předejděte syndromu z opakovaného přetížení

  Office syndrome

  Práce na počítači patří k základní pracovní náplni. Při této práci dochází k přetížení páteře, opakované pohyby prstů na klávesnici a myši přetěžují šlachy a svaly rukou a předloktí. Dlouhotrvající jednostranná zátěž může zapříčinit vznik chorob z přetížení. 

  Syndrom z opakovaného přetížení (SOP) má mnoho příznaků, především bolesti krční páteře a hlavy, problémy se zrakem, bolesti svalů rukou a ramen, snížená citlivost prstů, pocity mravenčení. Pokud nic z toho neřešíme, projevy syndromu se dále stupňují:

  • bolesti zad v bedrech a kříži
  • bolesti za krkem
  • bolesti rukou a paží
  • bolesti hlavy a poruchy vidění

  Za syndrom přetížení může například: Špatný postoj, mnohahodinová jednostranná práce, stres, předchozí zranění svalů a šlach, nespokojenost s prací, chladné prostředí.

  Důležitá je prevence

  • Seďte správně – při sezení byste měli mít kolenou, kyčle i lokty v pravém úhlu
  • Dělejte si pauzy – pokud je to možné, tak si každé dvě hodiny dejte 15minut pauzu nebo si alespoň občas stoupněte, protáhněte se, a pak pokračujte v práci
  • Zkuste občas místo židle sedět na gymnastickém míči
  • Choďte na masáže 
  • Naučte se relaxovat
  • Správně cvičte

  Zkuste například tyto dva cviky:

  • Postavte se a roznožte nohy na šířku pánve tak, abyste měli kotníky, kolena a kyčle v jedné přímce a špičky nohou dopředu. Lopatky zatlačte dolů a k sobě, ramena směrem od uší dolů. Zpevněte svaly na nohou. Spojte ruce dole před tělem, dlaně směrem dolů. Tlačte ramena dolů a vzpažte, paže nechte v loktech propnuté. Dejte ruce v týl, lokty vzadu, lopatky k sobě, ramena dolů. Opět vzpažte, ramena dolů, lokty propnuté a vraťte se zpět do základní pozice.
  • Sedněte si na židli tak, abyste měli chodidla na zemi a kolena v pravém úhlu. Nohy postavte na šířku kyčlí, špičky dopředu. Seďte rovně, dejte ruce v týl, tlačte ramena dolů a lopatky k sobě. Pomalu si stoupněte tak, aby byly oba lokty stále vzadu. A posaďte se zpět.