Home » zdraví » Nových případů HIV v ČR meziročně ubylo, polovinu tvoří cizinci

Nových případů HIV v ČR meziročně ubylo, polovinu tvoří cizinci

HIV AIDS drugs

Nových případů nákazy virem HIV loni v ČR lékaři odhalili méně než v předchozím roce, bylo jich 253. V posledních dvou letech tvořili více než polovinu cizinci trvale žijící v Česku. V ČR se léčí či léčilo také 727 uprchlíků z Ukrajiny, loni jich přibylo 149. ČTK o tom informovala Národní referenční laboratoř (NRL) pro HIV/AIDS Státního zdravotního ústavu.

„Česká republika zůstává zemí s relativně nízkou úrovní infekce HIV a AIDS v rámci světa i Evropy, přestože situace byla v letech 2020 a 2021 ovlivněna epidemií covid-19 a od roku 2022 je výrazněji ovlivňována válečným konfliktem na Ukrajině,“ uvedla NRL v tiskové zprávě.

Mezi případy zaznamenanými NRL v loňském roce bylo 121 občanů České republiky a 132 cizinců s trvalým pobytem v tuzemsku. Nejčastěji šlo o Ukrajince, kteří nemají statut uprchlíka, bylo jich 63. V 16 případech se jednalo o občany Slovenska, po čtyřech případech bylo z Polska, Ruska či Vietnamu. V 52 případech cizinci o své nemoci už věděli, protože jim byla diagnostikovaná v zahraničí. Pozitivně testovaných bylo také 24 cizinců s krátkodobým pobytem, nejčastěji pocházeli z Kuby, Slovenska či Kamerunu.

Mezi novými případy bylo 213 mužů a 40 žen. Téměř 87 procent osob se nakazilo sexuální cestou, polovina nově diagnostikovaných jsou muži mající sex s muži. „Přenos mezi muži majícími sex s muži je dlouhodobě dominantním rysem výskytu HIV infekce v ČR, nicméně v posledních letech jeho podíl mezi novými případy výrazně klesl,“ uvedl v tiskové zprávě SZÚ vedoucí NRL Vratislav Němeček s tím, že u 20 infikovaných přenos nebyl objasněn.

Téměř dvě třetiny nových případů byly zachyceny ve stadiu bez příznaků, 43 lidí bylo nově evidováno ve stadiu AIDS, do kterého se u neléčených HIV pozitivních může nákaza rozvinout.

Data o uprchlících z Ukrajiny eviduje NRL odděleně. Od počátku válečného konfliktu na Ukrajině do konce loňského roku jich bylo evidováno 727, z nich bylo 472 žen a 255 mužů. Dvě třetiny uprchlíků o své HIV pozitivitě věděly, pacienti se léčili dosud na Ukrajině a v ČR požádali o zajištění kontinuity léčby.

„Fakt, že naprostá většina z těchto uprchlíků věděla o své HIV pozitivitě, léčila se dosud na Ukrajině a u nás žádala o pokračování léčby, je velice důležitý. Současná antiretrovirová léčba totiž hraje zásadní roli při zabránění šíření infekce. Infekčnost řádně léčených pacientů je minimální a přenos infekce je nepravděpodobný,“ doplnil Němeček. Podle ředitelky SZÚ Barbory Mackové se situaci daří dobře zvládat díky tomu, že kontaktní centra uprchlíky informují o bezplatné možnosti testování a léčby a díky osvětovým materiálům v ukrajinštině.

Za celou dobu sledování od roku 1985 do konce roku 2023 bylo v Česku potvrzeno 4619 případů nákazy HIV, z toho 1412 u cizinců. U 881 osob se z nákazy HIV rozvinula nemoc AIDS. NRL eviduje dosud 395 úmrtí ve stadiu AIDS a 212 úmrtí HIV pozitivních osob z jiné příčiny. Loni jich podle dat SZÚ bylo 20 s AIDS a 14 z jiných příčin.

Virus HIV napadá lymfocyty, které jsou nezbytné pro imunitu. Jejich množství po nakažení zhruba do šesti týdnů prudce klesne, pak se propad zastaví a zdravotní stav nakaženého se zlepší. Postupně ale tento typ bílých krvinek znovu ubývá až osm let, poté propukne nemoc AIDS. Bez léčby nemocní do několika let umírají. V současné době mohou nakažení užívat moderní léky, které postup nemoci prakticky zastaví. Mohou díky nim žít běžný život včetně sexuálního bez rizika nakažení partnera.

TZ/ČTK

Foto: Pixabay