Home » služby » Zákon zavádějící elektronický záznam pacienta by měl platit od roku 2025

Zákon zavádějící elektronický záznam pacienta by měl platit od roku 2025

státní mobilní aplikace eZkarta

Zákon zavádějící sdílený elektronický záznam pacienta, elektronické žádanky nebo aplikaci eZkarta by měl podle návrhu ministerstva zdravotnictví (MZd) platit od roku 2025. Úřad žádá Sněmovnu o jeho schválení v prvním čtení. Pomalé zavádění elektronizace zdravotnictví kritizoval i Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), peníze vydané v letech 2019 nebo 2022 podle něj zatím nevedly k umožnění sdílení údajů. Zavedení nových centrálních služeb bude bude stát asi 50 milionů korun, deset milionů korun budou stát softwarové nástroje.

„Náklady na následnou údržbu, obnovu a zajištění provozu lze očekávat (…) zhruba v částce 20 procent z pořizovací ceny ročně,“ píše v dokumentu MZd. Peníze chce úřad čerpat z Národního plánu obnovy. Jenom u eŽádanek odhaduje, že každé procento elektronických žádanek místo papírových může uspořit 270 milionů korun ročně.

Data pacientů budou uložená pouze u jejich lékařů. „Novela zákona o elektronizaci zdravotnictví nepředpokládá vznik žádných centrální úložišť zdravotnické dokumentace a dat o zdravotním stavu pacientů a rovněž minimalizuje centralizaci dat o zdravotnických pracovnících,“ uvádí dokument.

Vznikne sdílený zdravotní záznam, jeho součástí bude takzvaný emergentní zdravotní záznam a výsledky preventivních a screeningových vyšetření. „Jedná se o minimalizovaný set informací o zdravotním stavu pacienta, který je přístupný pouze poskytovatelům zdravotních služeb a zdravotnickým pracovníkům poskytujícím zdravotní služby pacientovi,“ píše se v materiálu.

Emergentní zdravotní záznam bude soubor údajů, které by měly primárně zajistit větší bezpečnost pacienta při řešení život ohrožujících situací. Půjde například o informace o krevní skupině, alergiích, nežádoucích reakcích na léčiva nebo lécích předepsaných za poslední rok. Pacient bude moci v systému označit, že si vedení tohoto záznamu nepřeje.

Vzniká také státní mobilní aplikace eZkarta, která umožní pacientovi nahlížet do jeho vlastních zdravotních záznamů v systému eRecept, v registrech vedených podle zákona o ochraně veřejného zdraví, v Národním zdravotnickém informačním systému nebo v rozhraní zřizovaném právě zákonem o elektronizaci zdravotnictví.

Elektronicky by nově podobně jako recepty na léky nebo poukazy na zdravotnické prostředky měly vznikat i žádanky, které lékaři vydávají pacientům například na laboratorní nebo zobrazovací vyšetření. Lékař bude eŽádanku posílat přímo poskytovateli, kterého o vyšetření žádá.

První zákon o elektronizaci zdravotnictví vláda schválila v roce 2021, nastavoval hlavně pravidla a nástroje pro bezpečné sdílení informací mezi registry zdravotníků, pacientů a poskytovatelů nebo zdravotnickými zařízeními. Zavedl také registr zdravotnických pracovníků, pacientů a poskytovatelů zdravotních služeb, které umožní kontrolu přístupu do sdílených záznamů. O každém přístupu je záznam a pacienti mohou získat výpis toho, jaké informace jsou o nich vedeny.

TZ/ČTK

Foto: Pixabay