Home » zdraví » Výzkum: Pandemie škodí partnerským vztahům

Výzkum: Pandemie škodí partnerským vztahům

výzkum pandemie vztahy

Loni v prosinci lidé hodnotili své partnerské vztahy lépe než letos v dubnu. Plyne to z pilotní studie výzkumu nazvaného Současná česká rodina. Spolupracují na něm vědci Masarykovy univerzity a Univerzity Karlovy.

Ohodnoťte spokojenost se svým partnerským vztahem na stupnici od 0 do 10. Čím vyšší číslo, tím je vztah lepší. Tímto způsobem hodnotili svá partnerství v prosinci 2020 a v dubnu 2021 respondenti právě probíhajícího projektu Současná česká rodina. Zatímco na sklonku loňského roku dosáhli podle pilotní studie průměru 8,3 bodu, letos spokojenost zhodnotili průměrnou známkou 7,8 bodu.

Ze studie dále plyne souvislost mezi hodnocením partnerství a obavami ze ztráty zaměstnání. 68 procent respondentů, kteří tazatelům sdělili, že považují za „pravděpodobné“ nebo „velmi pravděpodobné“, že v příštích 12 měsících přijdou o práci, zároveň přiznalo pokles spokojenosti se svým partnerským vztahem. Spojitost partnerství a zaměstnání se přitom mnohem výrazněji projevuje u mužů než u žen.

„Je to proto, že se stres z ekonomických hrozeb i existujících problémů, které vyvolala pandemie covidu-19, přelévá do partnerských vztahů,“ říká sociolog Martin Kreidl z Masarykovy univerzity.

Spokojenost s partnerstvím se podle pilotní studie k výzkumu zatím neprojevila na počtu rozchodů. Odborníci ale varují, že jejich vlna teprve může nastat.

„Možná proto, že se lidé bojí kvůli obavám o obživu rozejít. Ale to se může změnit a z pandemie covidu-19 se stane pandemie rozvodová,“ míní sociolog Martin Kreidl z Masarykovy univerzity.

Tazatelé položili otázky výzkumu Současná česká rodina loni v prosinci a letos v dubnu 1200 respondentů z celé České republiky, s pětiměsíčním odstupem se ptali v obou termínech stejných osob. V případě hodnocení partnerských vztahů pilotní studie bere v potaz odpovědi 512 z nich, kteří v době dotazování bydleli s partnerkou či partnerem ve společné domácnosti.

Výzkum Současná česká rodina pokračuje. Výzkumníci mají ambice zahrnout do něj až 6000 dotazovaných! Každý respondent dostane za účast v projektu 500 korun.

Na projektu Současná česká rodina, který je součástí mezinárodního výzkumného programu Generations and Gender Programme (GGP), pracují společně experti z Masarykovy univerzity a Univerzity Karlovy. Výsledkem výzkumu bude rozsáhlý soubor dat o tom, jak české rodiny žijí, jak se v posledních letech změnily, a to díky porovnání se stejnými projekty v minulosti, co si lidé o rodině myslí a co plánují. Údaje odborníci srovnají s informacemi o rodinách z dalších evropských i mimoevropských zemí.

Získaná data o českých rodinách i jejich srovnání se zahraničními výsledky budou volně dostupné na internetu.

https://ggp-cz.fss.muni.cz/

TZ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.