Home » zdraví » V ČR zahájila činnost první virtuální klinika

V ČR zahájila činnost první virtuální klinika

telemedicína

V ČR zahájila provoz virtuální klinika Dr. Digital zaměřená na poskytování služeb telemedicíny pacientům. Společnost uvedla, že z hlediska nabídky a použitých technologií je první svého druhu. Pacientům nabídne vzdálený monitoring životních funkcí a nástroje na prevenci onemocnění. Firma to oznámila v tiskové zprávě, ceny služeb v ní nesdělila.

Sledování cukru, tlaku i hmotnosti

První virtuální klinika přináší do primární péče distanční monitoring a analýzu naměřených hodnot pacientů z domova. Na dálku umožňuje pomocí přístrojů sledovat hladinu cukru, tlak krve, srdeční aktivitu, tělesnou hmotnost, saturaci kyslíku v krvi nebo funkčnost plic.

„Využití moderních technologií v primární péči sníží administrativní zátěž a nahradí část osobních návštěv u lékaře. Při měření životních funkcí může člověk zachytit onemocnění v rané fázi. Měřit musí přístroji, které splňují přísné normy. Zařízení Dr. Digital, včetně softwaru, jsou certifikovány jako zdravotnické prostředky,“ uvedl zakladatel platformy Ondřej Svoboda.

Podmínkou je digitalizace státu

Podle něj funguje digitalizovaná medicína na dálku dobře v Estonsku, Finsku, Dánsku nebo Švédsku. Zahrnuje například elektronizaci zdravotnické dokumentace, vzdálenou komunikaci s lékařem, digitální zdravotní kartu nebo sběr pacientských dat.

„Nad telemedicínou stojí jedna zásadní oblast, a to digitalizace státní správy. E-government musí stát na počátku implementace telemedicíny do státních procesů i legislativy. Covidová doba a potřeba komunikovat distančně otevřela dveře telemedicínským firmám. To, co je samozřejmost v zahraničí, je však v Česku stále na začátku,“ dodal Svoboda.

Podle Svobody jsou v ČR významným tématem pacienti s kardiovaskulárními problémy, kteří představují nejčastější příčinu úmrtí i hospitalizace pacientů. I na tuto skupinu se virtuální klinika zaměřuje. Jedním z cílů kliniky je podle něj i osvěta a porozumění kontextu naměřených hodnot. Ve spolupráci s lékařem lze ve virtuální klinice stanovit hraniční hodnoty například tlaku pacienta. Při překročení těchto limitů zašle virtuální klinika prostřednictvím aplikace upozornění.

V sekci Čekárna uživatel najde obsah, zaměřený na to, jak pozitivně ovlivnit své zdraví, jaké hodnoty jsou ještě v normě, nebo co dělat při různých život ohrožujících situacích. V sekci Recepce má uživatel na jednom místě informace o svém zdraví prostřednictvím digitální zdravotní karty. Data jsou k dispozici zdravotníkům po načtení QR kódu.

Sekce Ordinace pak slouží ke kompletní administraci návštěv u lékařů, kterou řídí koordinátor péče. Koordinátor péče je speciálně vyškolená zdravotní sestra, která vede aktivity pacienta. Udržuje zdravotní záznamy aktuální, plánuje návštěvy u doktorů i vyšetření, administruje jejich výsledky a předepsané léky.

Zdroj: allnews.cz