Home » zdraví » SÚKL spustil novou databázi léků

SÚKL spustil novou databázi léků

průzkum zdraví farmaceutické firmy

Státní ústav pro kontrolu léčiv připravil novou podobu databáze léků, která poskytuje aktuální informace o registrovaných léčivých přípravcích. Nová verze přináší přehlednější vyhledávání a usnadní přístup k informacím o léčivech.

Nová databáze léků, kterou najdete zde, zachovává přístup ke všem informacím, které v ní uživatelé vyhledávali dříve a které SÚKL povinně zveřejňuje. Nově je ale možné zvolit zobrazení v databázi buď dle kódu SÚKL (vhodnější pro zdravotnické profesionály) nebo dle registračního čísla (přívětivější pro širokou veřejnost). Databáze také umožňuje vyhledávání podle různých kritérií, jako jsou název léčivého přípravku, léčivá látka, ATC kód, dostupnost léčiva a další.

V databázi jsou zahrnuty všechny registrované léčivé přípravky, které je možné používat v České republice a dále také léčivé přípravky povolené v režimu specifického léčebného programu nebo dočasného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (upozorňujeme, že tyto léčivé přípravky je možné vyhledávat jen v části zobrazující léčiva dle kódu SÚKL). Nově je možné zobrazit také léčivé přípravky, kterým byla registrace zrušena nebo zanikla.

Po zadání názvu léčiva vyhledá databáze kromě základních informací o léku také doprovodné texty (souhrn údajů o přípravku, příbalová informace), edukační materiály, další doprovodné informace, informace k ceně a úhradě daného léku nebo podrobnosti o jeho dostupnosti. Databáze je pravidelně aktualizována.

Co lze v databázi léků vyhledávat?

  • Název léčiva a jeho léčivou látku,
  • sílu a způsob podání léčiva,
  • informace o registrovaných baleních a držiteli rozhodnutí o registraci léčiva,
  • informace o dostupnosti léčiva na trhu,
  • podrobnosti o cenách a úhradách konkrétních léčiv,
  • edukační materiály pro lékaře i pacienty, pokud jsou k danému léčivu schváleny,
  • další důležité informace o léčivu.

Pro hladký přechod na novou verzi databáze zůstane původní databáze léků aktivní do začátku příštího týdne.

Samostatně bude nyní na hlavní straně webu SÚKL umístěna také databáze potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ), které byly dosud součástí databáze léčiv.

Věříme, že nová databáze léků přispěje k lepšímu informovaní o léčivech a pomůže zlepšit kvalitu péče o pacienty.

TZ