Home » technologie » První roboticky asistovaná operace v ortopedii v České republice

První roboticky asistovaná operace v ortopedii v České republice

Ortopedické pracoviště Kliniky Dr. Pírka

Tým lékařů a ostatních zdravotníků prošel vícestupňovým tréninkem a v nemocnici byla nainstalována technologie ROSA (Robotic Orthopedic Surgery Assistant). Nová technologie má pacientům přinést nejen zvýšení kvality zdravotní péče, ale i zlepšení subjektivní spokojenosti.

Při operaci totální kloubní náhrady kolene operatér nahrazuje poškozenou část kloubu umělým implantátem. Robotický asistent vypočítá přesně uložení komponent implantátu v 3D prostoru na základě individuální anatomie pacienta. Po naplánování a schválení operatérem robot ROSA přikládá robotické rameno s resekčním blokem na vypreparované koleno a operatér tak provádí přesné robotem řízené řezy a úpravy kloubu. Rosa současně kontroluje přesnost operatéra. Roboticky asistovaná operace umožňuje pacientovi aplikovat přesný personifikovaný umělý implantát kloubu.

Technologie umožňuje provést operaci kolene s nejvyšší přesností, zákrok naplánovat podle individuální osy a uložení končetiny, které jsou jedinečné u každého pacienta. Přesné uložení implantátu rovněž prodlužuje životnost implantátu a zkracuje pooperační délku hospitalizace. ROSA rovněž archivuje všechna data z průběhu operace včetně uložení implantátu a posiluje tak zodpovědnost celého týmu.

Roboticky asistovaná operace totální kloubní náhrady je cestou jak dále zlepšit funkci kloubu, spokojenost pacienta po operaci a zajistit šetrnější způsob operování vedoucí ke snižování krevních ztrát a riziku výskytu možných komplikací.

Celosvětově platí shoda, že subjektivní spokojenost pacientů po operacích kolene je řádově nižší než po ostatních velkých ortopedických výkonech a to především co do funkčnosti, pohyblivosti a pooperační bolestivosti kloubu. Právě individuální přístup k pacientovi a přesnost roboticky asistované operace je prostředkem ke zlepšení operačních výsledků.

Primář ortopedie MUDr. Daniel Horáček uvedl: „Tým Kliniky Dr. Pírka si velice váží toho, že se Klinice Dr. Pírka podařilo jako prvnímu zdravotnickému zařízení v České republice začlenit do celosvětové skupiny více než 1000 robotických pracovišť, získat a zavést do rutinního provozu moderní robotické metody udávající budoucí trendy v ortopedii.“

„MUDr. P. Hajný, MUDr. R. Lehovec a MUDr. P. Kraus nyní zavádějí robotické operace kloubních náhrad kolene. Na dalším vývoji spolupracuje celý tým lékařů a připravuje se i na roboticky asistované operace kyčelního kloubu a ostatní moderní operační postupy, které vnímají individuální a pro každého pacienta jedinečné anatomické poměry, jež jsou cestou jak dále zlepšovat operační výsledky.“

Klinika Dr. Pírka tradičně provádí výkony ověřenými standardizovanými postupy s cílem poskytovat co nejbezpečnější zdravotní péči. Moderní technologie typu roboticky asistovaných operačních výkonů 3D plánování operačních výkonů a umělé inteligence ve spolupráci s lékařem jsou pro nás způsoby, jak dále posilovat kvalitu zdravotní péče. Instalace technologie ROSA je výsledkem mnohaleté kvalitní spolupráce se zahraničním partnerem a je pro nás oknem do budoucnosti ortopedie. Uvedení moderního robotického pracoviště do rutinního provozu je velkým oceněním nejen schopností, ale zároveň nadšením celého týmu lékařů a sester Kliniky, bez kterých bychom tohoto úspěchu nedosáhli, řekl ředitel Kliniky Dr. Pírka MUDr. Stanislav Najman.

TZ