Home » zdraví » Každý čtvrtý by změnil zdravotní pojišťovnu, kdyby mu konkurence uhradila více nákladů

Každý čtvrtý by změnil zdravotní pojišťovnu, kdyby mu konkurence uhradila více nákladů

Zdravotní pojišťovny spokojenost pacienti

Motivací každého čtvrtého (24 %) respondenta ke změně své zdravotní pojišťovny by byla vyšší úhrada nákladů léčby spojené s jejich onemocněním u konkurence. Nejpalčivěji vnímají respondenti informace, které jim poskytuje zdravotní pojišťovna v souvislosti s jejich onemocněním (pomoc při hledání zdravotní péče, informace o možnostech léčby a jejich financování). Komunikace se zdravotní pojišťovnou je sice nejlépe hodnocenou oblastí ze stran respondentů, avšak s průměrnou dosaženou známkou 2,41 je i zde potenciál pro zlepšení.

S průměrnou známkou 2,41 byla nejlépe hodnocena oblast komunikace se zdravotními pojišťovnami. Přesto při škále hodnocení jako ve škole od 1 do 5 je na místě zmínit, že zdravotní pojišťovny zde mají poměrně velkou možnost pro zlepšení a v budoucnu by tak mohly být lépe vnímány očima nejen respondentů pacientských organizací, ale také široké veřejnosti.

Největší rezervy vnímají respondenti v oblasti poskytovaných informací vzhledem k jejich onemocnění (pomoc při hledání zdravotní péče, informace o možnostech léčby a jejich financování apod.).

Průměrnou známku 2,54 získala ochota zdravotních pojišťoven hradit náklady spojené s léčbou onemocnění. Největší finanční podporu od zdravotních pojišťoven pociťují respondenti s onkologickým onemocněním.

Nabídka preventivních programů je u zdravotních pojišťoven poměrně vyrovnaná, což dokazují také výsledky hodnocení jednotlivých zdravotních pojišťoven respondenty. Rozdíl mezi nejlépe hodnocenou zdravotní pojišťovnou (známka 2,65) a zdravotní pojišťovnou na poslední pozici (známka 2,87) je pouhých 0,22.

Čtvrtina (24 %) respondentů by zvážila změnu své zdravotní pojišťovny, pokud by jim konkurence nabídla vyšší úhrady nákladů na léčbu jejich onemocnění. Nejčastěji takto reagovali respondenti s tělesným postižením, s onemocněním kostí a kloubů a se vzácným onemocněním. Další faktory, které by ovlivnily rozhodování o změně poskytovatele zdravotního pojištění, jsou nabídka preventivních programů (15,5 %), více smluvních lékařů, kteří jsou zaměření na onemocnění daného respondenta (13,5 %) a výše příspěvků na bonusové programy (12,7 %).

„Jsem velmi rád, že mohu okomentovat výsledky prvního měření spokojenosti veřejnosti, která trpí různým onemocněním ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám. Lidé, když zjistí, že trpí některým chronickým či vzácným onemocněním, tak první, co potřebují, jsou informace – o příčinách, o projevech onemocnění, o možnostech léčby a jejich financování i možných komplikacích do budoucna. Tyto informace hledají z dostupných zdrojů, u zdravotní pojišťovny nevyjímaje. A právě zde je dle výsledků průzkumu významný potenciál pro zlepšení. Věřím, že prezentovaná data mohou být motivací pro management zdravotních pojišťoven proto, aby rozšířili své portfolio poskytovaných informací, a to nejen ve svém online prostředí,“ řekl prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, emeritní rektor, Univerzita Karlova.

„V rámci celostátního průzkumu mezi pacientskými organizacemi jsme nově zařadili také otázky týkající se spokojenosti respondentů s různými onemocněními ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám. Výsledky přinesly zajímavá a částečně i očekávaná zjištění. Nejméně spokojeni byli respondenti v oblasti poskytování informací ze stran zdravotních pojišťoven. Naopak zajímavým zjištěním bylo, že zdravotní pojišťovny často v oblasti financování nákladů spojených s onemocněním vycházejí vstříc onkologickým pacientům, kterých bohužel stále přibývá. Samozřejmě i financování nákladů na léčbu jiných onemocnění je velmi důležité, zvlášť v této době, kdy inflace postihuje každého jednotlivce a každá koruna navíc je v rodinném rozpočtu znát. I proto je asi méně překvapivé, že téměř čtvrtina (24 %) těchto respondentů, pokud by zvažovala změnu své zdravotní pojišťovny, tak na základě vyšší úhrady nákladů léčby spojené s jejich onemocněním u konkurence. Výsledky pilotního průzkumu nám ukázaly další směr, kterým se mohou zdravotní pojišťovny vydat, aby zlepšili služby, které svým klientům nabízí,“ řekl Daniel Vavřina, zakladatel HealthCare Institute o.p.s.

Tyto výsledky vyplynuly z průzkumu „Barometr mezi pacientskými organizacemi“, kterých se zúčastnilo celkem 401 respondentů s různým onemocněním. Respondentům byly pokládány mimo jiné také otázky, které byly zaměřeny na spokojenost se zdravotními pojišťovnami.

Detailní výsledky průzkumu „Zdravotní pojišťovny očima pacientských organizací“ naleznete ZDE.

Výsledky průzkumu „Barometr mezi pacientskými organizacemi “ naleznete ZDE.

TZ