Home » zdraví » Experti navrhují rutinní vyšetření mozku u nových případů psychózy

Experti navrhují rutinní vyšetření mozku u nových případů psychózy

mozek psychóza

Pacienti diagnostikovaní s první psychózou by podle psychiatrů měli podstoupit rutinní skenování mozku, které by vyloučilo možné další nemoci. Magnetická rezonance mozku více než 1600 pacientů s první epizodou psychózy v nové studii zjistila abnormálnosti u přibližně šesti procent z nich. Vedly k odlišné diagnóze nebo celkové změně jejich léčby, píše britský list The Guardian. Vyšetření v některých případech objevilo encefalitidu, nádory na mozku, infekce, mrtvici nebo demenci.

„Vyšetření je velmi důležité především z toho důvodu, že v této skupině pacientů je příčina (psychózy) léčitelná a dá se zvrátit. Časové okno na zahájení úspěšné léčby je ale relativně úzké,“ uvedl psychiatr a klinický docent na univerzitě v Oxfordu Graham Blackman, který je zároveň prvním autorem zmíněné studie.

Přestože se provádění mozkových skenů u nových pacientů s psychózou považuje za dobrou praxi, není povinné. Předchozí posouzení britského poradenského institutu NICE nedoporučuje vyšetření u všech pacientů. Nebylo totiž jasné, jak často bývají klinicky relevantní mozkové abnormality zjištěny.

„V současnosti může být zajištění včasné magnetické rezonance mozku složité, protože není součástí rutinní péče,“ uvedl Blackman. Dodal, že si je vědom několika případů pacientů s nádory na mozku, kteří čekali na diagnostický sken několik měsíců, což zpozdilo klíčovou péči. „Může to mít obrovský dopad na možnou prognózu,“ dodal.

Spíše než lékařská diagnóza je psychóza zkušenost, která se projevuje ztrátou kontaktu s realitou. Může se projevit halucinacemi nebo bludy. Například přesvědčením, že se lidé spikli, aby vás špehovali nebo vám ublížili.

V některých případech může psychotickou epizodu vyvolat traumatická zkušenost, těžký stres, užití drog, může ale jít rovněž o vedlejší účinek léků. Pro některé jde o jednorázovou zkušenost a pro jiné o dlouhodobý projev duševní nemoci, například schizofrenie. Léčba většinou spočívá v podání antipsychotik a v psychoterapii, která může pomoci s vytvořením vyrovnávacích mechanismů.

V současnosti přibývá důkazů o široké škále skrytých příčin psychózy, které vyžadují odlišnou léčbu. Psychózu může podle dalších nedávných zjištění vyvolat rovněž autoimunitní reakce v mozku. Psychiatři z univerzity v Oxfordu v současnosti provádějí pokusy s imunoterapeutickou léčbou u pacientů s psychózou, kteří mají pozitivní test na určité protilátky.

„Tato studie je důležitá, protože nálezy mozkových abnormalit měly vliv na změnu léčby u jednoho z 18 pacientů. Mimo to se stále více připouští, že mladí pacienti, u nichž se psychóza objeví poprvé a kteří nemají jiné zjistitelné neurologické abnormality, mohou mít léčitelnou formu zánětu mozku (encefalitidu). Rutinní magnetická rezonance (mozku) by přispěla k rychlejšímu odhalení této abnormality a následné včasnější léčbě,“ uvedla psychiatrička a výzkumnice Eileen Joyceová z londýnské univerzity UCL.

TZ