Home » technologie » Českou aplikaci MEDDI budou využívat ozbrojené síly Peru

Českou aplikaci MEDDI budou využívat ozbrojené síly Peru

MEDDI app telemedicína

MEDDI hub a.s. je česká společnost, která vyvíjí telemedicínská řešení, jejichž cílem je umožnit komunikaci mezi pacienty a lékaři kdykoliv a kdekoliv a celkově ji zefektivnit. Kromě České republiky a dalších zemí ve střední Evropě nyní platforma sklízí úspěchy také v Latinské Americe. Nejnovějším projektem je pak spolupráce s peruánskou armádou a implementace řešení MEDDI do lékařské péče na říčních “plovoucích nemocnicích” a námořních plavidlech.

Společnost MEDDI hub rozjíždí společně s peruánskou armádou projekt zdravotní péče pro říční “plovoucí nemocnice“, které se starají o pacienty ve vzdálených a nedostupných lokalitách ve vnitrozemí. Cílem pilotního projektu je implementace MEDDI app pro říční plovoucí nemocnici NAPO, které ošetří ročně přes 100.000 pacientů na řece Amazonce a Ucayal. Aplikace umožní bezpečnou komunikaci prostřednictvím videohovoru mezi lékařem na palubě s lékaři specialisty v mateřské vojenské nemocnici na pevnině. Pomůže také zefektivnit a urychlit péči o pacienty na palubě díky digitální evidenci pacientů a jejich lékařských záznamů. Aplikace rovněž přispěje ke snížení úmrtnosti těhotných žen, která je v těchto odlehlých oblastech z důvodu nedostatku péče vysoká. Součástí projektu bude i instalace hotspotu v místní komunitě a využití MEDDI jako dalšího komunikačního kanálu pro vzdělávání obyvatelstva a prevenci. Předpokládá se, že použití aplikace bude následně rozšířeno na všech šest plavidel, které peruánská armáda takto využívá.

Dalším společným projektem s peruánskou armádou je implementace MEDDI app do lékařské péče na vojenských námořních plavidlech. Pilotní projekt proběhne na lodi PISCO s posádkou celkem 557 mužů. Aplikaci budou moci využívat i jejich rodinní příslušníci. Následně se plánuje spolupráci rozšířit i na ostatní vojenská plavidla, kterých má Peru celkem 50 a celkově na nich slouží přibližně 30.000 mužů. Aplikace by byla zpřístupněna i pro více než 150.000 rodinných příslušníků. Hlavním benefitem zavedení MEDDI app do lékařské péče na vojenských plavidlech bude opět možnost bezpečné komunikace s lékaři specialisty v mateřské vojenské nemocnici na pevnině 24/7 a digitální evidence námořníků a jejich lékařských záznamů. Předpokládá se, že implementací telemedicíny do zdravotní péče o námořníky dojde také ke snížení výdajů na zdravotnictví v armádě, např. snížením počtů evakuací pacientů z lodě na pevninu helikoptérou.

„Pro plovoucí nemocnice nebo námořní plavidla je telemedicína způsobem, jak rychle a opravdu efektivně zlepšit péči o posádku. V současné době je kontakt se specialisty na pevnině velmi omezený, stejně jako jakákoliv digitální evidence námořníků a jejich zdravotních záznamů. Věříme, že se využití naší aplikace v pilotních projektech osvědčí a spolupráce bude v průběhu tohoto a příštího roku rozšířena na všechna plavidla. Do budoucna pak chceme naše řešení nabídnout válečným flotilám v Kolumbii, Ekvádoru, Argentině, Chile a Dominikánské republice,“ vysvětluje Jiří Pecina, zakladatel a ředitel společnosti MEDDI hub.

Zdroj: allnews.cz