Home » zdraví » Alkoholismus nebo osamělost zvyšují riziko časné demence, tvrdí vědci

Alkoholismus nebo osamělost zvyšují riziko časné demence, tvrdí vědci

alkoholismus demence

Zneužívání alkoholu, nižší socioekonomický status, osamělost či sluchové postižení patří mezi 15 faktorů, které významně zvyšují riziko časného nástupu demence. Informoval o tom list The Guardian s odkazem na studii, podle které mezi rizikové faktory patří také nižší vzdělání, nedostatek vitaminu D nebo deprese.

Předpokládá se, že demence v mladém věku je primárně podmíněna genem ApoE4 přičemž další příčinné faktory byly zkoumány jen málo. „To mění naše chápání demence s časným nástupem, zpochybňuje představu, že jedinou příčinou tohoto onemocnění je genetika, a zdůrazňuje, že důležitá může být celá řada rizikových faktorů,“ uvedla hlavní autorka studie Stevie Hendriksová.

Analýza zjistila mnoho podobností mezi rizikem pozdní a časné demence, jako je zneužívání alkoholu, cukrovka, deprese, srdeční onemocnění a mrtvice, které jsou spojeny s vysokým krevním tlakem.

Vyšší hladina C-reaktivního proteinu, který indikuje infekci nebo zánět v těle, byla také spojena s vyšším rizikem časné demence, ale pouze u žen, zjistila studie. Dalším faktorem byla ortostatická hypotenze, což je stav, při kterém dochází k závratím v důsledku poklesu krevního tlaku, když člověk stojí. „Rizika však byla stále velmi malá a u většiny osob s ortostatickou hypotenzí nebo depresí se demence mladého věku nevyvine,“ uvedla Hendriksová.

Diabetes hrál roli, která se lišila podle pohlaví při narození: Studie zjistila, že u mužů s cukrovkou bylo riziko vyšší než u mužů bez cukrovky, ale u žen nebyla souvislost s cukrovkou zjištěna. Hendriksová uvedla, že existuje řada opatření, která mohou lidé přijmout, aby snížili riziko časné demence, včetně nekouření a dodržování zdravé stravy.

„Buďte zvídaví: učte se novým věcem, věnujte se koníčkům, zůstaňte angažovaní a společensky aktivní tím, že budete navštěvovat přátele a rodiny nebo chodit na společenská setkání,“ řekla serveru CNN Hendriksová.

„Pravidelně cvičte: hýbejte se, fungují všechny úrovně cvičení, od chůze až po intenzivní cvičení, najděte si něco, co vám vyhovuje. Pravidelně navštěvujte svého lékaře a znejte svá čísla – ptejte se na hladinu vitaminu D, sledujte cílové hodnoty krevního tlaku, výsledky cholesterolu a hodnoty cukru v krvi. Nechte si zkontrolovat sluch a v případě potřeby si pořiďte sluchadlo,“ dodala.

Téměř čtyři miliony lidí na celém světě pociťují příznaky demence před dosažením 65 let, přičemž 370 000 lidí je každoročně nově diagnostikováno.

Studie zkoumala 350 000 osob mladších 65 let zařazených do projektu britské Biobanky, což je on-line databáze záznamů o zdraví a životním stylu více než půl milionu Britů.

TZ